Trung ương xây dựng đề án về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

9
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lần này đưa ra 5 khâu đột phá.
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lần này đưa ra 5 khâu đột phá.

Theo đó đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban bí thư có khoảng 610 người.

TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất cho biết từ ngày 31/1 – 7/2 Ban chỉ đạo đề án “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã tổ chức một số hội nghị tham vấn ý kiến lãnh đạo bộ ngành, địa phương.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lần này đưa ra 5 khâu đột phá.
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lần này đưa ra 5 khâu đột phá.

Ban chỉ đạo đề án cho biết cán bộ cấp chiến lược là lãnh đạo các cơ quan của Đảng – Nhà nước và lãnh đạo chủ chốt thuộc các bộ, ban, ngành và đoàn thể từ Trung ương đến các thành – thảnh ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương. Những người có trọng trách ra quyết sách và giải quyết những vấn đề chiến lược của Đảng – Nhà nước và quốc gia. Tất cả đối tượng này đều thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban bí thư với khoảng 610 người.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính cho biết công tác tổ chức cán bộ trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả cũng như làm được nhiều việc. Song ông cũng khẳng định nếu như không có cuộc cách mạng đổi mới chính trị thì không thể xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh.

“Nếu bố trí cán bộ đúng thì chúng ta rất nhàn, khỏe người, công việc chạy, còn bố trí không đúng thì vừa khó, vừa khổ mà công việc không chạy”, ông Chính nói.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 19/1.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 19/1.

Ông Chính cho biết thêm sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tình hình đã có nhiều thay đổi và thực hiện đã, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để nhanh chóng phát triển đất nước, tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

“Trong quản lý thì lãnh đạo cấp chiến lược và chủ chốt các cấp rất quan trọng. Đơn cử như các tỉnh có cùng hoàn cảnh, nhưng có việc tỉnh này làm được tỉnh kia không làm được, nguyên nhân là do con người, do lãnh đạo”, ông nói.

Những người trong ban lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương cho hay trọng tâm của đề án đó là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ vì “dây chuyền mà tốt thì sản phẩm tốt, dây chuyền không tốt thì sản phẩm hỏng”.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, chủ chốt ở các cấp là vấn đề trọng tâm với hai đột phá, gồm: Đánh giá, bổ nhiệm, tuyển dụng nhân tài và kiểm soát, thay thế cán bộ. “2018 là năm bản lề, cần phải chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ tới”, ông Chính nói.