Mảnh đất không quốc gia nào thèm lấy

3
Vùng đất như sa mạc ở Bắc Phi.
Vùng đất như sa mạc ở Bắc Phi.