Kỷ luật 3 cán bộ Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND Đà Nẵng

6
Ông Đoàn Xuân Hiếu
Ông Đoàn Xuân Hiếu

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng ngày 16/1 cho biết tại kỳ họp thứ 19 diễn ra ngày 8/1. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật 3 cán bộ.

TIN LIÊN QUAN

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật ông Đoàn Xuân Hiếu, ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND), ủy viên ban chấp hành Đảng bộ cơ quan HĐND, chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Đoàn Xuân Hiếu
Ông Đoàn Xuân Hiếu

Trước đỏ, Ủy ban này đã tiến hành xem xét những vi phạm và khuyết điểm của ông Đoàn Xuân Hiếu trong việc tham mưu và đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trường cho chỉ định thầu đối với công trình hội trường HĐND TP Đà Nẵng, vi phạm Luật đấu thầu 2013.

Căn cứ quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Hiếu.

Cũng trong ngày, Ủy ban Kiểm tra thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét thi hành kỷ luật ông Võ Văn Phụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Hội trường HDND TP Đà Nẵng, nơi xảy ra sai phạm trong đấu thầu
Hội trường HDND TP Đà Nẵng, nơi xảy ra sai phạm trong đấu thầu 

Ông Võ Văn Phụ đã vi phạm trong việc tham mưu và đề xuất với Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Võ Văn Phụ.

Đồng thời, tiến hành xem xét và kỷ luật với ông Phạm Văn Hải, nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Phạm Văn Hải đã vi phạm trong việc tham mưu và đề xuất với Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của lãnh đạo Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Văn Hải.